Fedakârlık, sadece benzemeye çalışmaksa bütün büyüklüğünü yitirir. Gayesiz ve hayatı mühim olmayan bir tutumun ancak artan değiş tokuş pazarına hizmet edeceği muhakkaktır. Gelişmek, yeteneklerini kullanmak, kuvvetli bir disiplin içinde birbirine bağlı olarak yaşamak, gözlerini ve kulaklarını kapatanlar için zor bir zahmettir. Direnç görmediği yerde ilerleyen içi geçmiş çehre, bir gerçeği anlamış ondan yararlanmaktadır: Duyulan endişe,